Nagrzewnice gazowe wykorzystujące gaz LPG

Wariantem nagrzewnic gazowych przy braku dostępu do gazu ziemnego są nagrzewnice na gaz LPG. Ich działanie jest podobne. Spalanie powietrza następuje w otwartej komorze spalania poprzez mieszanie się gazu, powietrza i spalin. Powstaje ciepło, które za pomocą wentylatorów wydostaje się do pomieszczenia, powodując jego ogrzanie.

Należą do urządzeń wydajnych pod względem cieplnym oraz ekonomicznych. W zależności od posiadanej mocy pracują przez podłączenie do jednej butli propan-butan lub większej ilości, połączonych szeregowo. Praktycznie przy zastosowaniu każdego rodzaju nagrzewnic gazowych, konieczna jest dobra wentylacja obiektu, szczególnie w pomieszczeniach, w których znajdują się ludzie. Z tego wynika, że najlepiej nadają się one do magazynów lub hangarów.

W przeciwieństwie do nagrzewnic na gaz ziemny, w których jest stały dopływ gazu, przy zastosowaniu ich na gaz LPG trzeba samemu zapewnić stały zapas w postaci dodatkowych butli. Co czasami jest kłopotliwe, problem zwiększa również wygospodarowanie odpowiedniej przestrzeni, zarówno na butle, jak i urządzenie, które jest przenośne.

Zapewnienie wentylacji w pomieszczeniach, w których pracują nagrzewnice gazowe konieczne jest również z powodu skraplania się wody, jako produktu ubocznego, powstałego ze spalania gazu, z powietrzem i spalinami. Efektem gromadzenia się wody, czyli zwiększonej wilgotności powietrza jest powstanie pleśni i grzybów.